Latince'de iyi şanslar nasıl söylenir


cevap 1:

Bonam talihi!

Dilekleri isimler biçiminde iletmek için "ünlem işareti" denen şeyi kullandılar (bir fiil ekleyin ve daha zor hale gelir).

İngilizcede, şu kelimeler haricinde suçlayıcıyı kaybettik: ben, o, o, biz, onlar ve neredeyse feshedilmiş kim ve arkaik kelime sana.

Umarım yardımcı olur!


cevap 2:

Utinam fortuna!


cevap 3:

Çok iyi bilinen bir Latince söz vardır: "fortuna audaces iuvat" = "talih cesur olanlardan yanadır". Yani hayal edebiliyorum: "Fortuna te iuvet!" = servet size yardımcı olabilir!


cevap 4:

Romalılar, "ikinci şeyler" gibi bir anlama gelen "Res secundae" kullandılar. "Refah", "başarı" için deyimsel bir ifadedir.


cevap 5:

Benediximus, Latince'de iyi şans için kullanılan kelimedir.


cevap 6:
Benediximus

cevap 7:

bona fortuna


cevap 8:

Bona fortuna.